益智

本品为姜科植物益智Alpinia oxyphylla Miq. 的干燥成熟果实。夏、秋间果实由绿变红时采收,晒干或低温干燥。

名称益智(Yì Zhì)
英文名FRUCTUS ALPINIAE OXYPHYLLAE
别名益智仁、益智子
功能主治温脾止泻,摄唾涎,暖肾,固精缩尿。用于脾寒泄泻腹中冷痛,口多唾涎,肾虚遗尿小便频数遗精白浊
用法用量3~9g。
性味辛,温。
归经归脾、肾经。
常用配伍益智仁 , 甘草 , 茯苓 , 陈皮 , 当归 , 人参 , 木香 , 白术 , 厚朴 , 豆蔻 , 干姜 , 附子 , 砂仁 , 地黄 , 青皮 , 半夏 , 三棱 , 香附 , 茴香 , 丁香

益智性状及选购

本品呈椭圆形,两端略尖,长1.2~2cm,直径1~1.3cm。表面棕色或灰棕色,有纵向凹凸不平的突起棱线13~20条,顶端有花被残基,基部常残存果梗。果皮薄而稍韧,与种子紧贴,种子集结成团,中有隔膜将种子团分为3瓣,每瓣有种子6~11粒。种子呈不规则的扁圆形,略有钝棱,直径约3mm,表面灰褐色或灰黄色,外被淡棕色膜质的假种皮;质硬,胚乳白色。有特异香气,味辛,微苦。

益智炮制方法

益智仁:除去杂质及外壳。用时捣碎。

盐益智仁:取益智仁,照盐水炙法(附录Ⅱ D)炒干,用时捣碎。

益智鉴别方法

(1)本品种子横切面:假种皮薄壁细胞有时残存。种皮表皮细胞类圆形、类方形或长方形,略径向延长,壁较厚;下皮为1 列薄壁细胞,含黄棕色物;油细胞1 列,类方形或长方形,含黄色油滴;色素层为数列黄棕色细胞,其间散有较大的类圆形油细胞1~3列,含黄色油滴;内种皮为1 列栅状厚壁细胞,黄棕色或红棕色,内壁与侧壁极厚,胞腔小,内含硅质块。外胚乳细胞充满细小淀粉粒集结成的淀粉团。内胚乳细胞含糊粉粒及脂肪油滴。粉末黄棕色。种皮表皮细胞表面观呈长条形,直径约至29μm ,壁稍厚,常与下皮细胞上下层垂直排列。色素层细胞皱缩,界限不清楚,含红棕色或深棕色物,常碎裂成不规则色素块。油细胞类方形、长方形,或散列于色素层细胞间。内种皮厚壁细胞黄棕色或棕色,表面观多角形,壁厚,非木化,胞腔内含硅质块;断面观细胞1 列,栅状,内壁及侧壁极厚,胞腔偏外侧,内含硅质块。外胚乳细胞充满细小淀粉粒集结成的淀粉团。内胚乳细胞含糊粉粒及脂肪油滴。

(2)取[含量测定]项下的挥发油,加无水乙醇制成每1ml 含10μl 的溶液,作为供试品溶液。另取益智对照药材,同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法(附录Ⅵ B)试验,吸取上述两种溶液各5~10μl,分别点于同一硅胶GF254 薄层板上,以环己烷-醋酸乙酯(9:1)为展开剂,展开,取出,晾干,置紫外光灯(254nm)下检视。供试品色谱中,在与对照药材色谱相应的位置上,显相同的暗斑点;喷以二硝基苯肼乙醇试液,放置片刻,斑点渐变为橙红色。

益智贮藏方法

置阴凉干燥处。

益智论述

本草纲目》:“益智子,「气味」(仁)辛、温、无毒。「主治」1、小便频数。用益智子(盐炒,去盐)、乌药,等分为末;另用酒煮山药粉为糊,和药成丸,如梧子大。每服七十丸,空心肝了,盐汤送下。此方名“缩泉丸”。2、心虚尿滑及赤白二…”

本草乘雅半偈》:“益智子,(宋开宝)智者心有所知,知必有言,岂不知岁耶。【气味】辛温,无毒。【主治】主遗精虚漏,小便余沥,益气、安神,补不足,利三焦,调诸气。夜多小便者,取二十四枚,碎,入盐同煎服,有奇验。【核】曰∶出昆仑国,…”

本草分经》:“益智仁,见脾补。…”

本草撮要》:“益智仁,味辛热.入足太阴经.功专止遗浊.缩小便.得乌药治小便频数.因热而崩浊者禁用.…”

本草图经》:“益智子,益智子(图缺),生昆仑国,今岭南州郡往往有之。叶似 荷,长丈余。其根旁生小枝,高七、八寸,无叶,花萼作穗,生其上,如枣许大。皮白,中仁黑,仁细者佳,含之摄涎唾。采无时。卢循为广州刺史,遗刘裕益智粽,裕…”

本草择要纲目》:“益智仁,【气味】辛温无毒.【主治】客寒犯胃.和中益气.补肾虚滑沥.三焦命门气弱者宜之.盖心者脾之母.欲使食化.不必专于和脾.火能生土.当使心药入脾胃药中.益智仁能于土中益火也.然虽脾经本药.在集香丸则入肺.在…”

本草备要》:“益智子,燥脾肾,补心肾辛热。本脾药,兼入心、肾。主君相二火,补心气、命门、三焦之不足(心为脾母,补火故能生土),能涩精固气(《本草》未载)。又能开发郁结,使气宣通(味辛能散),温中进食,摄涎唾(胃冷则涎涌),…”

汤液本草》:“益智,气热,味大辛。辛温。无毒。主君相二火。手足太阴经,足少阴经,本是脾经药《象》云∶治脾胃中受寒邪,和中益气,治多唾,当于补中药内兼用之,勿多服。去皮用。《本草》云∶主遗精虚漏,小便遗沥,益气安神。补不足…”

本草分经》:“益智仁,见脾补。…”

本草求真》:“益智,(芳草)温胃逐冷缩泉益智(专入脾胃。兼入肾。)气味辛热。功专燥脾温胃。及敛脾肾气逆。藏纳归源。(气逆因寒而起。故以益志为敛。非之敛也。)故又号为补心补命之剂。是以胃冷而见涎唾。则用此以收摄。(涎唾由于…”

药性切用》:“益智仁,性味辛温,入脾而兼入心命。开心益智,能通君相,补火摄涎,缩小便。盐水炒用泻、遗浊有热者均忌。…”

本草蒙筌》:“益智,味辛,气温。无毒。岭南州郡,岁岁有生。去壳取仁,研碎入药。主君相二火,入脾肺肾经。在四君子则入脾,在集香丸则入肺,在凤髓膏则入肾。三经而互用者,盖有子母相关意焉。和中气及脾胃寒邪,禁遗精并小便遗溺。止…”

本草新编》:“益智,益智,味辛,气温,无毒,入肺、脾、肾三经。能补君、相二火,和中焦胃气,逐寒邪,禁遗精溺,止呕哕,摄涎唾,调诸气,以安三焦。夜多小便,加盐服之最效,但不可多用,恐动君相之火也,然能善用之,则取效甚捷。大…”

本草从新》:“益智子,燥脾胃、补心气命门.辛热.本脾药.兼入心肾.主君相二火.补心气命门之不足.能涩精固气.又能开发郁结.使气宣通.温中进食.摄唾涎.(胃冷则涎涌.)缩小便.(肾与膀胱相表里、益智辛温固肾、盐水炒、同乌药等…”

本草分经》:“益智仁,见脾补。…”

增广和剂局方药性总论》:“益智子,味辛,温,无毒。主遗精虚漏,小便余沥,益气安神,补不足,安三焦,调诸气。小便者,取二十四枚,碎,入盐同煎服,有奇验。陈藏器云∶止呕秽。一云∶含之摄涎生∶昆仑国及海南。…”

本经逢原》:“益智子,辛温,无毒。去壳,盐水炒用。发明 益智行阳退阴,三焦命门气弱者宜之。脾主智,此物能益脾胃,理元气,补肾虚精滑,胃虚多唾,女人崩漏。治心气不足,梦泄,夜多小便,及冷气腹痛,于土中益火也。《集验方》缩泉丸…”

本草分经》:“益智仁,辛热,本脾药兼入心肾,温燥脾胃,涩精固气,补心气命门之不足,又能开发郁结,使气宣通,温中进食,摄唾涎,缩小便。…”

本草便读》:“益智仁,益智仁(图缺)补心脾.益火消阴.缩泉止唾.味辛苦.气香性热.固肾培元.暖胃祛寒.呕可平而痛可止.温中进食.滞能宣导郁能开.(益智仁味苦辛.性热气香.入心脾肾.补火生土.能摄纳上下诸气.缩泉止唾.惟芳香…”

本草经解》:“益智子,气温.味辛.无毒.主遗精虚漏.小便余沥.益气安神.补不足.利三焦.调诸气.夜多小便者.取二十四枚.碎.入盐同煎服.有奇验.(盐水炒)益智气温.禀天春和之木气.入足厥阴肝经.味辛无毒.得地西方之金味.入…”

益智相关方剂

查看更多

随机推荐