葶苈

十字花科葶苈Draba nemorosa L.,以种子入药。

名称葶苈()
功能主治泻肺平喘,行水消肿。用于痰涎壅肺,喘咳痰多胸胁胀满,不得平卧,胸腹水肿小便不利;肺原性心脏病水肿。
性味辛、苦,寒。
常用配伍杏仁 , 茯苓 , 白皮 , 葶苈子 , 大黄 , 甘草 , 陈皮 , 防己 , 人参 , 槟榔 , 赤茯苓 , 半夏 , 甘遂 , 桑白皮 , 桑根 , 郁李仁 , 桔梗 , 木香 , 泽泻 , 木通

葶苈论述

本草思辨录》:“葶苈,大黄泄血闭而下热,葶苈泄气闭而逐水。凡水气坚留一处有碍肺降者,葶苈悉主之。惟泄肺甘遂味苦甘,所治在中与下,能利水谷之道,故治留饮宿食,葶苈味苦辛,所治在上与表,但利水道,故主结气饮食寒热。试以大陷胸汤…”

药鉴》:“葶苈子,气大寒,味苦辛,沉也,阴中阴也。无毒。有甘苦二种。苦者行水迅速,甘者行水迟缓,要服之即愈。痰饮咳不能休,用之立痊。主症瘕聚结气,理风热瘙痒痱疮。仲景治伤寒胸内停水作胀者,十枣汤内用之是也。…”

本草纲目》:“葶苈,「释名」丁苈、大室、大适、狗荠。「气味」(苗、子)苦、平、无毒。「主治」1、阳性水肿(面赤、烦渴、喘急、小便涩)。用甜葶苈一两半(炒后研末)、汉防己末二两,和鸭血及头同捣极烂,做成丸子,如梧子大。视病…”

本草从新》:“葶苈子,大泻气闭、通、行水.辛苦大寒.性急.大能下气.行膀胱水.肺中水气 急者.非此不能除.破积聚症结.伏留热气.消肿除痰.止嗽定喘.(皆水湿泛溢.)通经利便.(十剂曰∶泄可去闭、葶苈大黄之属是也、大黄泄阴分…”

名医别录》:“葶苈,大寒,无毒.下膀胱水,腹留热气,皮间邪水上出,面目肿,身暴中风热痱痒,利久服令人虚.一名丁历,一名 蒿.生 城及田野.立夏后采实,阴干.(得酒良,之使,恶僵蚕、石龙芮.)《本经》原文∶葶苈,味辛、苦,…”

本草图经》:“葶苈,葶苈(图缺),生 城平泽及田野,今京东、陕西、河北州郡皆有之,曹州者尤胜。初春生苗叶,高六、七寸,有似荠;根白,枝茎俱青;三月开花,微黄;结角,子扁小如黍粒微长,黄色;立夏后采实,曝干。《月令》∶孟夏…”

雷公炮炙论》:“葶苈子,雷公云∶凡使,勿用赤须子,真相似葶苈子,只是味微甘、苦。葶苈子入顶苦。凡使,以糯米相合,于焙上微微焙,待米熟,去米,单捣用。…”

汤液本草》:“葶苈,气大寒,味苦、辛。无毒。《本草》云∶主症瘕积聚结气,饮食寒热;破坚逐邪,通利水道,下膀胱水,伏留热气,及皮间邪水上出,面目浮肿,身暴中风,热痱痒,利小便。久服,令人虚。又云∶疗肺壅上气咳嗽,定喘促,除…”

中药炮制》:“葶苈子,『来源』本品为十字花科植物独行菜或播娘蒿的干燥成熟种子。『常用名』廷力子。『产地』陕西、河南、河北、山东等地。『采收季节』夏秋季采。『炮制方法』筛净灰土及杂质,投入锅内,炒至炸声发香为度。炒用可降低其…”

本草择要纲目》:“葶苈子,【气味】辛寒无毒.阴中阳也.【主治】通利水道.疗肺壅上气.止喘促.除胸中痰饮.但葶苈属火.性急善下.与大黄同功.病患稍涉虚者宜远之.…”

证类本草》:“葶苈,(葶苈_图缺)味辛、苦,寒、大寒,无毒。主症瘕积聚积气,饮食寒热,破坚逐邪,通利水道,下膀胱水,伏留热气,皮间邪水上出,面目浮肿,身暴中风热痱(音沸)痒,利小腹。久服令人虚。一名丁历,一名 (音典)蒿…”

本草经解》:“葶苈子,气寒.味辛.无毒.主症瘕积聚结气.饮食寒热.破坚逐邪.通利水道.(炒用)葶苈子气寒.禀天冬寒之水气.入足太阳寒水膀胱经、手太阳寒水小肠经.味辛无毒.得地西方之金味.入手太阴肺经.气味降多于升.阴也.其…”

本草易读》:“葶苈百十八,拌糯米炒用。榆皮为使,得酒良,恶僵蚕。辛,苦,大寒,无毒。入足太阳膀胱经。下气行水,消肿除痰,止咳定喘,通经利便。破积聚症结,解风热痱痒。虚人忌之。生田野间。春生苗叶,高六七寸,似荠。三月开花,色黄淡…”

本草备要》:“葶苈,大泻气秘,通,行水辛苦大寒。属火性急,大能下气,行膀胱水。肿中水气 急者,非此不能除。破积聚症结,伏留热气,消肿除痰,止嗽定喘(水湿泛溢,为肿胀,为痰嗽,为喘满)通经利便。久服令人虚(《十剂》曰∶泄可…”

本草经集注》:“葶苈,味辛、苦,寒、大寒,无毒。主治症瘕积聚,结气,饮食寒热,破坚逐邪,通利水道。下膀胱水,腹留热气,皮间邪水上出,面目浮肿,身暴中风热痱痒,利小腹。久服令人虚。一名大室,一名大适。一名丁历,一名 蒿。生 …”

本草衍义》:“葶苈,葶苈用子。子之味有甜、苦两等,其形则一也。经既言味辛苦,即甜者不复更入药也。大概治体皆以行水走泄为用,故曰久服令人虚。盖取苦泄之义,其理甚明。《药性论》所说尽矣,但不当言味酸。…”

本草乘雅半偈》:“葶苈,(本经下品)亭亭能历历,便非止于亭者。【气味】辛寒,无毒。【主治】主症瘕积聚结气,饮食寒热,破坚,逐邪,通利水道。【核】曰∶出 城平泽田野间,汴东、陕西、河北州郡亦有之。近以彭城、曹州者为胜,他处者不…”

本草分经》:“(攻)葶苈,见肺攻。…”

本草求真》:“葶苈,(隰草)泻肺停水葶苈(专入肺。兼入胃)。辛苦大寒。性急不减硝黄。大泻肺中水气。 急下行膀胱。故凡积聚症结。伏留热气。水肿痰壅。嗽喘经闭。便塞至极等症。(诸症皆就水气停肺而言。)无不当用此调。昔本草十剂…”

新修本草》:“葶苈,味辛、苦,寒、大寒,无毒。主症瘕积聚结气,饮食寒热,破坚逐邪,通利水道,下膀胱水,腹留热气,皮间邪水上出,面目浮肿,身暴中风热痱痒,利小腹。久服令人虚。一名大室,一名大适,一名丁历,一名 蒿。生 城平…”

葶苈生境分部

东北、四川。

葶苈相关方剂

查看更多

随机推荐