络石藤

本品为夹竹桃科植物络石Trachelospermum jasminoides (Lindl.)Lem. 的干燥带叶藤茎。冬季至次春采割,除去杂质,晒干。

名称络石藤(Luò Shí Ténɡ)
英文名CAULIS TRACHELOSPERMI
别名络石、石鲮、鲮石、明石、悬石、云花、云珠、云英、云丹、石蹉、略石、领石、石龙蘼、耐冬、络石草、鬼系腰、石薜荔、白花藤、爬山虎、过墙风、爬墙虎、鹿角草、羊角藤、乳风绳、石气柑、万字金银、沿壁藤、铁线草、风藤、折骨草、交脚风、合掌藤、双合草、剃头草
功能主治祛风通络凉血消肿。用于风湿热痹,筋脉拘挛腰膝酸痛喉痹痈肿跌扑损伤
用法用量6~12g。外用鲜品适量,捣敷患处。
性味苦,微寒。
归经归心、肝、肾经。
常用配伍血藤 , 鸡血 , 鸡血藤 , 红花 , 五加皮 , 桑寄生 , 牛膝 , 威灵仙 , 风藤 , 海风藤 , 伸筋草 , 当归 , 地黄 , 黄芪 , 丹参 , 续断 , 草乌 , 木瓜 , 蜈蚣 , 川芎

络石藤性状及选购

本品茎呈圆柱形,弯曲,多分枝,长短不一,直径1~5mm;表面红褐色,有点状皮孔及不定根;质硬,断面淡黄白色,常中空。叶对生,有短柄;展平后叶片呈椭圆形或卵状披针形,长1~8cm,宽0。7~3。5cm;全缘,略反卷,上表面暗绿色或棕绿色,下表面色较淡,革质。气微,味微苦。

络石藤炮制方法

除去杂质,洗净,稍润,切段,干燥。

络石藤鉴别方法

本品茎的横切面:木栓层为棕红色数列木栓细胞;表面可见单细胞非腺毛,壁厚,具壁疣。木栓层内侧为石细胞环带,木栓层与石细胞环带之间有草酸钙方晶分布。皮层狭窄。韧皮部薄,外侧有非木化的纤维束,断续排列成环。形成层成环。木质部均由木化细胞组成,导管多单个散在。木质部内方尚有形成层及内生韧皮部。髓部木化纤维成束,周围薄壁细胞内含草酸钙方晶。散在髓部常破裂。

络石藤贮藏方法

置干燥处。

络石藤药理作用

牛蒡甙可引起血管扩张,血压下降,使冷血及温血动物产生惊厥,大剂量引起呼吸衰竭,并使小鼠皮肤发红,腹泻,对离体兔肠及子宫则抑制之。

络石藤的副作用及禁忌

①《本草经集注》:"杜仲、牡丹为之使。恶铁落,畏菖蒲、贝母。"

②《药性论》:"恶铁精。杀殷孽毒。"

③《本草经疏》:"阴脏人畏寒易泄者勿服。"

络石藤附方

①治筋骨痛:络石藤一至二两。浸酒服。(《湖南药物志》)

②治关节炎:络石藤、五加根皮各一两,牛膝根五钱。水煎服,白酒引。

③治肺结核:络石藤一两,地菍一两,猪肺四两。同炖,服汤食肺,每日一剂。

④治吐血:络石藤叶一两,雪见草、乌韭各五钱。水煎服。(②方以下出《江西草药》)

⑤治肿疡毒气凝聚作痛:鬼系腰一两(洗净晒干),皂角刺一两(锉,新瓦上炒黄),瓜蒌大者一个(杵,炒,用仁),甘草节五分,没药、明乳香各三钱(另研)。上每服一两,水酒各半煎。溃后慎之。(《外科精要》止痛灵宝散)

⑥治喉痹咽塞,喘息不通,须臾欲绝:络石草二两。切,以水一大升半,煮取一大盏,去滓,细细吃。(《近效方》)

⑦治外伤出血:络石藤适量。晒干研末。撒敷,外加包扎。(《江西草药》)

络石藤论述

1《本草便读》:“络石藤,味苦性平.宣风通络.(络石藤凡藤蔓之属.皆可通络宣风.以风在络中.则络道闭塞.况苦平之性.又能宣发者乎.)…”

络石藤生境分部

生于山野、荒地,常攀援附生于石上、墙上或其他植物上,亦有栽培在庭园中作观赏者。分布河南、山东、安徽、江苏、浙江、福建、台湾、广东、广西、江西、湖北、湖南、贵州、云南等地。主产江苏、安徽、湖北、山东。广东、广西、四川、浙江等地亦产。

络石藤原始形态

常绿攀援灌木。茎赤褐色,多分枝,无毛,表面有点状皮孔,幼枝有细柔毛。叶对生;叶柄长2~5毫米,幼时被灰褐色柔毛,后脱落;叶片椭圆形或卵状技针形,长2~8厘米,宽1.5~4厘米,先端短尖或钝圆,基部阔楔形或圆形,全缘,上面深绿色,无毛,下面淡绿色,被细柔毛。聚伞花序腋生,长达5厘米,花白色,芳香;萼小,5深裂;花管圆柱形,长3~6毫米,外被细柔毛,花冠5裂,裂片长椭圆状披针形,右向旋转排列,花冠外面和喉部也有柔毛;雄蕊5,着生于花冠管内面中部以上,花丝短而扁阔;心皮2,胚珠多数。蓇葖果长圆柱形,长约15厘米,近于水平展开。种子线形而扁,褐色,顶端有一束白亮细簇毛。花期4~5月。果期10月。

络石藤化学成分

茎含牛蒡甙、络石糖甙、罗汉松树脂酚甙、降络石糖甙、橡胶肌醇、β-谷甾醇葡萄糖甙、加拿大麻糖等。

络石藤相关方剂

查看更多

络石藤相关问答

随机推荐